SPEKTAKL T(e)AM 3D

Dom Kultury “Idalin” zaprasza w dniu 2 lutego 2024 r o godzinie 18:00. na projekt T(e)AM 3D. 🎭
 
🎭 T(e)AM 3D to afabularny spektakl o tym, że człowiek od momentu przyjścia na świat zostaje obdarzony wolną wolą, możliwością wyboru swojej drogi życiowej, religii, płci, ukochanego człowieka, wartości, ideałów w jakie będzie wierzył.
O tym, że człowiek jest wolny tylko wtedy, kiedy będzie miał możliwość takiego wyboru, że ograniczanie jego wolności jest zbrodnią.
Spektakl oparty na listach oraz utworach literackich trzech kobiet.
Pierwsz(y)a z nich to Maria Komornicka (Piotr Odmieniec Włast) (1876-1949). Polska poet(k)a, prozai(cz)k(a), która w 1907 roku spalił(a) suknie, kazał(a) sobie wyrwać wszystkie zęby, żeby swojej twarzy odebrać kobiecy wygląd. Rodzinie zapowiedział(a), żeby odtąd uważali ją/jego za mężczyznę i zwracali się do niej/niego Piotr Włast. Ubezwłasnowolniona przez rodzinę, zamknięta w szpitalu dla obłąkanych na siedem lat, zmarła w przytułku.
Druga to młoda dziewczyna Anna Frank ( 1929-1945) . Z powodu swojego pochodzenia, po dojściu Hitlera do władzy ukrywająca się przez ponad dwa lata w oficynie nad dawnym biurem swojego ojca, gdzie prowadziła swój dziennik. Zginęła w obozie koncentracyjnym w Bergen-Belsen nie doczekawszy szesnastych urodzin.
Trzecia kobieta to bohaterka powieści Doroty Masłowskiej (ur.1983r.). Współczesny nam, żyjący w wolnym , demokratycznym kraju człowiek. Czy jesteśmy wolni? Czy postępujemy zgodnie ze sobą, podejmujemy walkę o własne ideały? Czy też uwikłani w schematy niefantastycznego świata medialnych rewelacji i reklamowych sloganów, konwenansów, fałszywych zachowań, poddani kultowi pieniądza, młodości i urody wolimy żyć w zakłamaniu, bo tak jest prościej?
Dopóki filozofia, która będzie traktowała jednych ludzi wyżej, a drugich niżej nie zostanie trwale porzucona, wszędzie będzie wojna.