BIP

INFORMACJE PODSTAWOWE.

 

 

NAZWA: Dom Kultury „Idalin”

ADRES: 26 – 600 Radom, ul. Bluszczowa 4/8

Miejska Instytucja Kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Radomia pod nr 2

DYREKTOR: Grzegorz Molenda

TEL/FAX: (48) 365-27-17

e – mail: dkidalin@poczta.onet.pl

NIP:  948-16-68-689

REGON: 005126622

Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. II O/Radom 87124032591111000030022436

 

WYCIĄG Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

Rejestr instytucji kultury

STATUT DOMU KULTURY “IDALIN”

Statut 1 Statut 2 Statut 3