BIP

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 

NAZWA: Dom Kultury „Idalin”

ADRES: 26 – 600 Radom, ul. Bluszczowa 4/8

Miejska Instytucja Kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Radomia pod nr 2

DYREKTOR: Grzegorz Molenda

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Ilona Głogowska – Kowalczyk

TEL/FAX: (48) 365-27-17

e – mail: sekretariat@dkidalin.radom.pl

NIP:  948-16-68-689

REGON: 005126622

Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. II O/Radom 87124032591111000030022436

 

Statut Domu Kultury Idalin

Odpis z Rejestru Instytucji Kultury

Klauzula informacjyna – uczestnicy

Klauzula informacyjna – odbiorcy kultury

Program funkcjonowania i rozwoju Domu Kultury “Idalin” w latach 2021-2023

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚC