XVII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych

06.06. – od 17.00 do 19.30 – przyjmowanie modeli,

07.06. – od 08.00 do 12.30 – przyjmowanie modeli , od 14.00 ocena modeli (etap zamknięty dla publiczności)

08.06. – od 10.00 do 14.00 wystawa pokonkursowa, 14.00 – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród

Karta Zgłoszenia

REGULAMIN

XVII OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU

MODELI KARTONOWYCH

I PLASTIKOWYCH

Radom, 6-8 czerwca 2014 r.

1.   Organizatorami Konkursu są: Dom Kultury „Idalin” w Radomiu oraz Klub Modelarsko-Historyczny „Sokół” w Radomiu, a współorganizatorem Wydawnictwo „Renova-Model”.

2.   Konkurs odbędzie się 8-8 czerwca 2014 r. w Domu Kultury „Idalin” w Radomiu.

3.   Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim startować modelarze indywidualni i zrzeszeni z modelami kartonowymi i plastikowymi oraz z modelami wykonanymi od podstaw z dowolnych materiałów.

4.   Konkurs zostanie rozegrany w kategoriach: standard i otwartej w klasach kartonowych i plastikowych /wykaz klas w załączniku/ w następujących grupach wiekowych:

młodzik – do lat 13 /2001 r. i później/,

junior – do lat 18 /1996-2000/,

senior /1995 r. i wcześniej/;

5.   Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu maksymalnie 6 modeli, ale nie więcej niż 1 model w danej klasie, przy czym nie mogą to być modele nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu.

6.   Poszczególne klasy zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia do każdej przynajmniej 3 modeli. W przypadku mniejszej liczby modeli zgłoszonych w danej klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia grup wiekowych /tylko młodsza do starszej/ lub połączenia zbliżonych klas.

7.   Do każdego modelu należy załączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, a w kat. otwartej – dodatkowo dokumentację, na podstawie której model został wykonany lub zwaloryzowany.

Modele wraz z dokumentacją przyjmowane będą 6 czerwca 2014  r. w godz. 17.00-19.30 i 7 czerwca 2014 rw godz. 8.00-12.30.

Zgłoszenia należy składać w:

Domu Kultury „Idalin”, ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom,

tel. 048/365-27-17 lub 0604 683 901

e-mail: dkidalin@poczta.onet.pl

8.   Modele oceni i dokona podziału nagród Komisja Sędziowska powołana przez Organizatorów. Ocena modeli wg przepisów LOK.

9.   Uczestnicy ponoszą opłaty startowe w wysokości:

seniorzy – 15 zł,

młodzicy i juniorzy – 8 zł

bez względu na zgłoszoną liczbę modeli.

10. W czasie Konkursu rozegrane zostanie dodatkowo Grand Prix „Renova-Model”

11. Organizator dysponuje ograniczoną liczbą bezpłatnych miejsc noclegowych. Osoby zainteresowane bezpłatnym noclegiem proszone są o zabranie ze sobą śpiworów lub kocy. Koszty wyżywienia /dwa obiady, śniadanie, kolacja/: 30 zł. Osoby zainteresowane noclegiem i wyżywieniem proszone są o zgłoszenie tego najpóźniej do dn. 30 maja 2014 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

Dom Kultury „Idalin” – 048 365-27-17,

Grzegorz Molenda – 0-604 683 901

Karty zgłoszenia można pobrać ze strony Domu Kultury „Idalin”: www.dkidalin.radom.pl

KLASY MODELI, KATEGORIE I GRUPY WIEKOWE

MODELE PLASTIKOWE /standard i otwarta/ KLASA SKALA
lotnicze PL1 samoloty 1/24 – 1/35
PL2 samoloty 1/48 – 1/50
PL3 samoloty 1/72 – 1/144
PH1 śmigłowce 1/48 – 1/50
PH2 śmigłowce 1/72 – 1/144
artyleria bez własnego napędu PA1 1/76 – 1/48
PA2 1/35 i większe
pojazdy bojowe PK1 kołowe 1/76 – 1/48
PK2 kołowe 1/35 i większe
PG1 gąsienicowe 1/76 – 1/48
PG2 gąsienicowe 1/35 i większe
pojazdy cywilne i motocykle PC1 1/76 – 1/48
PC2 1/35 – 1/24
PC3 1/18 i większe
statki żaglowe PZ1 1/200 i większe
PZ2 1/250 i mniejsze
statki motorowe PM1 1/200 i większe
PM2 1/250 i mniejsze
figurki PF1 1/35 – 1/24
PF2 1/16 – 1/9
MODELE KARTONOWE/standard i otwarta/ KLASA RODZAJ
lotnicze KS1 samoloty śmigłowe jednosilnikowe
KS2 samoloty śmigłowe wielosilnikowe
KO samoloty odrzutowe
KS50 samoloty i śmigłowce w skali 1/48, 1/50
KH śmigłowce
KX kosmiczne
pojazdy wojskowe KK kołowe
KG gąsienicowe
pojazdy cywilne KP szynowe /także pociągi pancerne/
KC kołowe i gąsienicowe
statki KZ żaglowce
KM motorowce
budowle KB
figurki KF
dioramy kartonowe KD tematyka dowolna
DIORAMY /otwarta/ KLASA POWIERZCHNIA
lotnicze DL do 0.5 m2, materiał dowolny
kołowe DK do 0.5 m2, materiał dowolny
morskie DM do 0.5 m2, materiał dowolny
INNE /otwarta/ KLASA RODZAJ
przekroje PR modele plastikowe i kartonowe, skala dowolna
modele od podstaw MP materiał dowolny, skala dowolna, dopuszcza się użycie w modelu 10% części fabrycznych