“Wiosna z bliska” – wyniki konkursu

W dniu 15 maja w Domu Kultury “Idalin” odbyło się posiedzenie Komisji Jurorów konkursu fotograficznego “Wiosna z bliska”. Komisja składała się z członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Grupy Twórczej “Grótfuhaszcze” w osobach :

Dariusz Stelmach – przewodniczący komisji

Barbara Polakowska – sekretarz komisji

Iwona Nabzdyk – członek komisji

Małgorzata Derleta – członek komisji

Dorota Wólczyńska – członek komisji

Spośród 73 prac wykonanych przez 33 autorów komisja dokonała wyboru 4 fotografii najlepszych zarówno pod względem artystycznym jak i merytorycznym czyli najcelniej odpowiadającym kryteriom zapisanym w regulaminie konkursu. Z tych 4 prac komisja po dogłębnej analizie i rzeczowej dyskusji nagrodziła trzema równorzędnymi wyróżnieniami prace następujących autorów :

LUIZA CIEPIELA – za pracę FLORES II

Luiza Ciepiela W

PATRYCJA WIADEREK – za pracę OKO W OKO

Patrycja Wiaderek W

PIOTR GÓRKA – za pracę KROPLA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Osoby te otrzymały nagrody w postaci 16 GB cyfrowych nośników pamięci ( pendrive ).

Decyzją komisji nagrodę główną konkursu fotograficznego ,, WIOSNA Z BLISKA ,, w postaci TABLETU otrzymała:

MONIKA DĄBROWSKA za pracę CZUJĘ WIOSNĘ PRZEZ RUMIANEK

nagroda głównaMONIKA DĄBROWSKA 1

Gratulujemy!!!