Wystawa fotografii Doroty Wólczyńskiej

Galeria Dom Kultury “Idalin” zaprasza do oglądania wystawy fotografii Doroty Wólczyńskiej również w formie on-line.

 

Bączek (Ixobrychus minutus)

Bocian biały (Ciconia ciconia)

Czajka (Vanellus vanellus) 

Czajka (Vanellus vanellus)

Czapla siwa (Ardea cinerea)

Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Foto.

Dzięcioł duży (Dendrocopos major)

Gołąb miejski (Columba livia forma urbana)

Jerzyk (Apus apus)

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)

Kowalik (Sitta europaea)

Kowalik (Sitta europaea)

Kwiczoł (Turdus pilaris)

Kwiczoł (Turdus pilaris)

Łabędź niemy (Cygnus olor) 

 

 

 

Łabędź niemy (Cygnus olor)

Łęczak (Tringa glareola)

Łyska (Fulica atra) 

Łyska (Fulica atra) 

Łyska (Fulica atra) 

Łyska (Fulica atra) 

Mandarynka (Aix galericulata)

Mewa śmieszka(Chroicocephalus ridibundus)

Muchołówka szara (Muscicapa striata) 

Muchołówka szara (Muscicapa striata)

Płaskonos (Spatula clypeata)

Gąsiorek (Lanius collurlo) 

Gąsiorek (Lanius collurlo) 

Rycyk (Limosa limosa)

Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)

Sikora modra (Cyanistes caeruleus)

Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus)

Zięba (Fringilla coelebs) 

Zięba (Fringilla coelebs)