Warsztaty edukacyjne z cyklu „Ogrody naszych pradziadków- bioróżnorodność bez tajemnic”

Kolejny tydzień w Domu Kultury Idalin upłynął nam pod znakiem warsztatów edukacyjnych z cyklu „Ogrody naszych pradziadków- bioróżnorodność bez tajemnic”. Podczas zajęć przeprowadzono pogadankę na temat bioróżnorodności. Uczniowie i grupy przedszkolne poznawali ekosystem ogrodu na przykładzie ogrodów naszych pradziadków, odkrywali  czerwoną księgę gatunków zagrożonych w Polsce. Ponadto uczestnicy wzięli udział w quizach i grach edukacyjnych. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 i nr 20 oraz ciekawi świata przedszkolacy wykonali piękne prace plastyczne w tematyce „Kwiatowy ogród”, „Ogrodowy skrzat” i „Pamiętajmy o naszych skrzydlatych gościach.
 
Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu
z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu
jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia