Warsztaty czytelniczo-plastyczne pod hasłem: “W kręgu legendy o Bazyliszku”

Dom Kultury “Idalin” zaprasza na warsztaty czytelniczo-plastyczne pod hasłem: „W kręgu legendy o Bazyliszku”
skierowane do uczniów klas I-IV szkół podstawowych.
 
Proponowany termin warsztatów do wyboru : 21, 22, 23, 24, 25 września 2020 roku o godz. 10.00.
 
W programie m.in. :
 
– zapoznanie się z legendą o Bazyliszku 
– quiz wiedzy o polskich legendach
– praca plastyczna w oparciu o prezentowaną legendę
– konkurs wiedzy i zagadki obrazkowe dotyczące omawianej legendy
– tworzenie ekslibrisów do domowego księgozbioru
– udział w grze: „W poszukiwaniu warszawskiego Bazyliszka”
 
Dla zwycięzców quizów i konkursów przewidziane są nagrody rzeczowe.
 
Warsztaty płatne : koszt 10 zł/os.
 
Zapisy na warsztaty pod numerem telefonu: 48/ 365 27 17