V Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów – Radom 2022

 
ZAPROSZENIE
 

Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski oraz  Dom Kultury „Idalin” 

mają zaszczyt zaprosić  do udziału w otwartym

„V Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów”- Radom 2022,

który odbędzie się w siedzibie Domu Kultury „Idalin” w Radomiu ul. Bluszczowa 4/8 w dniu 21.10.2022 r.

 

Przegląd odbywa się w pięciu kategoriach:
a. kategoria  wokalno- muzyczna (soliści, zespoły)
b. kategoria wokalno – muzyczna (chóry)
c. kategoria teatralno – recytatorska (pojedynczy wykonawcy, grupy teatralne i kabaretowe)
d. kategoria prace plastyczne (malarstwo, rysunek, fotografia)
e. kategoria rękodzieło, rzeźba

 

REGULAMIN V PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW – RADOM 2022 wraz z załącznikami

 

Program  V Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów pod Honorowym Patronatem Prezydenta miasta Radomia w dniu 21 października 2022 r.:
 
* godz. 10.00 – przesłuchania konkursowe, ekspozycja prac konkursowych
* godz. 17.00 – Koncert Kapeli “Halniacy” i Gości, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
 
 
ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY MIASTA  RADOMIA ZGODNIE Z  ZAWARTĄ UMOWĄ  ZS-III.8120.11.8.2022 z dnia  3.10.2022 roku.