Relacja z warsztatów pod hasłem” 3 x E dla wody: ETNO, EDU, EKO” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Radomiu

Miesiąc kwiecień upłynął pod znakiem  warsztatów pn. „ 3 x E dla wody: ETNO, EDU, EKO”, zrealizowanych  w Specjalnym Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym im . J. Korczaka w Radomiu

Warsztaty poprowadziła koordynatorka projektu – Matylda Pońska,  instruktor w Domu Kultury „Idalin”.

Tematyka warsztatów w głównej mierze nawiązywała do zagadnień z zakresu poszanowania zasobów wodnych, a w szczególności działań promujących jej oszczędzanie, gromadzenie i racjonalne wykorzystanie.

Celem wyżej wymienionego  projektu jest kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej uczestników zajęć.

W trakcie realizowanych  warsztatów młodzież zapoznała się z wieloma ciekawymi informacjami m.in.: poznała dawne rzemiosła, znanych świętych  oraz zwyczaje i obrzędy związane z wodą , a także legendy polskie związane ze środowiskiem wodnym.  

Dużą wagę przywiązywaliśmy do walorów edukacyjnych i  kształtowania postaw proekologicznych wśród naszej młodzieży. Uczestnicy warsztatów po zapoznaniu się z teoretycznymi aspektami  omawianej tematyki, przystąpili do części praktycznej – mającej na celu między innymi  wykonanie ciekawych prac plastycznych oraz przeprowadzenie  próby  tkania  włóczką na przygotowanych szablonach.

Podczas tych spotkań odbiorcy zajęć edukacyjnych także  ozdabiali dawnymi motywami używanymi w garncarstwie, przygotowane papierowe formy naczyń glinianych.

Ponadto uczniowie mieli okazję wykonać  różne rodzaje ryb na bazie drewnianych spinaczy, czy też przygotować  prace plastyczne pt. „ Łąka pełna kwiatów i owadów”

Wiele radości uczestnikom warsztatów  sprawił udział w grach edukacyjnych np.  „ Etno wyprawa po wodę”, „ Szlakiem legend wodnych”, „ Na tropie roślin i zwierząt wodnych” czy też  gra „ Jak poprawnie segregować śmieci”.

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.