Konkurs plastyczny pn: “ZAJAWKA STORY”

Dom Kultury “Idalin” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn: “ZAJAWKA STORY”.

Poniżej regulamin konkursu:

 

DOM KULTURY „IDALIN”

 KONKURS PLASTYCZNY

,, ZAJAWKA STORY ,,

                                                                                                  

REGULAMIN

 

Ten kto pracuje rękoma jest robotnikiem; ten kto pracuje rękoma i głową jest rzemieślnikiem;

a ten kto pracuje rękoma, głową i sercem jest ARTYSTĄ.

Tak pięknie o kapitalnej roli serca w naszej codziennej egzystencji i pracy mówi Św. Franciszek z Asyżu.  To serce , bowiem , a ściślej PASJA z jaką na co dzień tworzymy , budujemy , rozwijamy się  i kształcimy jest fundamentalnym warunkiem najdoskonalszej jakości naszych poczynań. Dzięki niej właśnie pracując  czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Chcąc poznać pasje jakim się oddajecie   zapraszamy Was  do udziału w konkursie plastycznym na KOMIKS , krótką historię obrazkową zachowującą klasyczny trójpodział  czyli : początek, rozwinięcie i zakończenie i opowiadającą o tym
co , tak naprawdę , robicie z sercem.

 

Organizator:

Dom Kultury „Idalin” w Radomiu .

Cel:

– aktywizacja młodzieżowej społeczności (gimnazja)
– prezentacja i popularyzacja poglądów, perspektyw, kondycji i pragnień młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem kultywowanych przez nich  pasji twórczych .

Uczestnicy:
Młodzież w wieku od 13 do 16 lat.


Warunki konkursu:

Historia obrazkowa ( komiks ) ilustrująca Wasze pasje wykonana w formie składanki ( książki ) z 2 lub więcej kart ( Minimum 4 strony ! )papieru formatu A3 w technice malarskiej ( akwarela , gwasz, akryl, pastel )lub rysunkowej ( ołówek, tusz, węgiel , kredka ) z tekstem lub bez tekstu. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na dołączonej do niniejszego regulaminu karcie zgłoszenia i na odwrocie pracy .  Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu. W przypadku absencji laureatów na otwarciu wystawy pokonkursowej nagrody dla w/wym. rozesłane zostaną pocztą na koszt obdarowanych.

Termin składania prac:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia
27 listopada 2015 r. do godz. 18 na adres:
Dom Kultury „Idalin”
Radom 26-600
ul. Bluszczowa 4/8
tel/fax. (048) 365-27-17

e-mail: dkidalin@poczta.onet.pl


Ocena prac:

Komisja konkursowa złożona z artystów  plastyków dokona oceny prac w kategoriach:  1 nagroda główna i 3 nagrody dodatkowe .


Ogłoszenie wyników:

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej dnia 30 listopada 2015 r. o godz. 17.00.
Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy,  laureat nagrody głównej otrzyma tablet  zaś każdy z laureatów  nagród dodatkowych otrzyma   nośnik danych pendrive.


Uwagi:

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Pan Dariusz Stelmach, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00 – 19.00,
tel/fax. (048) 365-27-17
Poniżej karta zgłoszenia:

KARTA ZGŁOSZENIA