Konkurs plastyczny: ,,BIO – OGRÓD MOICH DZIADKÓW PEŁEN – RÓŻNORODNOŚCI”

Dom Kultury Idalin ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem:

,,BIO – OGRÓD MOICH DZIADKÓW PEŁEN – RÓŻNORODNOŚCI”.

 

Cel konkursu:
– Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
– Upowszechnianie wiedzy związanej z ochroną zasobów wodnych
– Popularyzacja działań proekologicznych
– Motywowanie dzieci do obserwacji otaczającego ich świata.
– Rozwijanie zainteresowań regionem, historią oraz tradycją.
– Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
– Zachęcanie do kreowania indywidualnego sposobu przedstawiania tematu.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VII z  radomskich szkół podstawowych.

Prace należy składać listownie na adres: Dom Kultury „ Idalin”, 26-600 Radom, Ul. Bluszczowa 4/8 lub osobiście w siedzibie domu kultury do dnia  2 czerwca 2022r.

Regulamin konkursu: http://dkidalin.radom.pl/wp-content/uploads/2022/04/REGULAMIN-Kon.-ogrod.docx

Do pracy konkursowej należy dołączyć  wypełnione oraz podpisane oświadczenie wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2).

http://dkidalin.radom.pl/wp-content/uploads/2022/04/Załącznik-nr-1-i-2-do-Regulaminu-1.docx

 

 

 

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia
.