III Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów – Radom 2019

 
ZAPROSZENIE
 

Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski oraz  Dom Kultury „Idalin” 

mają zaszczyt zaprosić  do udziału w otwartym

„III Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów”- Radom 2019,

który odbędzie się w siedzibie Domu Kultury „Idalin” w Radomiu ul. Bluszczowa 4/8 w dniu 04.10.2019 r.

 

Przegląd odbywa się w czterech kategoriach:

a. kategoria  wokalno- muzyczna (soliści, zespoły)

 b. kategoria wokalno – muzyczna (chóry)

 c. kategoria teatralno – recytatorska (pojedynczy wykonawcy, grupy teatralne i kabaretowe)

 d. kategoria rękodzieło, prace plastyczne (malarstwo, rysunek, fotografia), rzeźba

 

REGULAMIN III Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów Radom 2019 wraz z załącznikami