Eliminacje środowiskowe w ramach Małego Konkursu Recytatorskiego, Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

 Dom Kultury Idalin zaprasza do udziału w eliminacjach dzielnicowych w ramach  konkursów recytatorskich:

 

* XLI Małego Konkursu Recytatorskiego,

 

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat:                           

             –           w kategorii wiekowej   5 –  6 lat   /przedszkola i klasy „O”/,

            –           w kategorii wiekowej   7 – 11 lat   /klasy I – IV/,

            –           w kategorii wiekowej  12 – 15 lat   /klasy V – VIII/,

            reprezentujące przedszkola, szkoły podstawowe i placówki kulturalne.

Regulamin: http://dkidalin.radom.pl/wp-content/uploads/2024/01/reg.MKR24-3.docx

Karta uczestnika: http://dkidalin.radom.pl/wp-content/uploads/2024/01/MKRkartaucz.24.docx

 

W ramach 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zapraszamy do wzięcia udziału

w następujących kategoriach turniejów:

  • Recytatorskim
  • Wywiedzione ze słowa
  • Poezji Śpiewanej
  • Teatrów jednego aktora

Patronem 69. OKR jest Zbigniew Herbert.

 Regulamin: http://dkidalin.radom.pl/wp-content/uploads/2024/01/reg.MKR24-3.docx

Karty uczestnika:

 

47. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

 

UCZESTNIKAMI KONKURSU  MOGĄ BYĆ UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 W KATEGORIACH:

kategoria 1: klasy I-III

kategoria 2: klasy IV – VI

kategoria 3: klasy VII-VIII

 

Regulamin: http://dkidalin.radom.pl/wp-content/uploads/2024/01/SYRENKA-REGULAMIN-24-2.doc

Karta uczestnika: http://dkidalin.radom.pl/wp-content/uploads/2024/01/Syr.karta-uczestnika-1.doc

 

Eliminacje środowiskowe w ramach dwóch powyższych konkursów odbędą się 7 marca 2024 roku, o godzinie 10.00 w Domu Kultury Idalin, ul. Bluszczowa 4/8 .

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (dkidalin@poczta.onet.pl) lub składać osobiście w domu kultury w terminie do 4 marca 2024 roku.