Konkurs plastyczny zatytułowany „Leśny pejzaż”

Dom Kultury „Idalin” ogłasza konkurs plastyczny zatytułowany „Leśny pejzaż”

Cele konkursu:

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci;
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;
– prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej;
– wdrażanie do proekologicznych zachowań,
– dostrzeganie piękna przyrody poprzez jej obserwację,
– wzbudzanie szacunku do otaczającej nas przyrody, szczególnie lasów

Odbiorcy konkursu:

Uczniowie klas I – V szkół podstawowych

Tematyka prac: prace plastyczne przedstawiające: las, jego mieszkańców, las w różnych porach roku, ochrona lasów.

Regulamin konkursu dostępny na stronie:

 http://dkidalin.radom.pl/wp-content/uploads/2022/04/konkurs-plastyczny1.docx

 

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest
Fundacja Nasza Ziemia.