XXXVI Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską “RAFA”

Dom Kultury “Idalin” zaprasza na XXXVI Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską “RAFA”.
Poniżej regulamin oraz karta zgłoszenia.

Organizatorzy :

Dom Kultury „Idalin”

Współorganizatorzy:

Urząd Miejski w Radomiu,

Radomska Orkiestra Kameralna

Warunki uczestnictwa:

 1. W Spotkaniach mogą uczestniczyć zespoły i soliści w kategoriach wiekowych:

a/ do 18 lat,

b/ powyżej 18 lat,

które zaprezentują 15 minutowy recital.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • kartę zgłoszenia z zaznaczoną kategorią wiekową i imiennym składem zespołu,
 • nagranie dowolnej ilości utworów – czas 15min. (nagrania mogą być amatorskie – w wersji Audio lub MP3),
 • teksty piosenek z akordami,
 • kontakt mailowy i telefoniczny do zespołu,
 1. Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres:

Dom Kultury „Idalin”

ul. Bluszczowa 4/8

26-600 Radom

lub elektronicznie na adres: dkidalin@poczta.onet.pl

Termin zgłoszeń upływa 4 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

O zakwalifikowaniu do udziału w Spotkaniach organizator poinformuje uczestników drogą elektroniczną lub telefonicznie do 10 listopada 2016 r.

 1. Uczestnicy zakwalifikowani do Spotkań zobowiązani są do wpłacenia akredytacji w wysokości 25 zł od osoby (np.: 5 osób x 25 zł = 125 zł) do dnia 17 listopada 2016 r. na konto organizatora:

 

Dom Kultury „Idalin”

ul. Bluszczowa 4/8

26-600 Radom

Bank PEKAO S.A. II O/Radom

87 1240 3259 1111 0000 3002 2436

tytułem: RAFA 2016

Akredytacja obejmuje wstęp na wszystkie koncerty.

Ocena i nagrody:

 1. Ocenę prezentacji i przyznanie nagród dokona Jury powołane przez Organizatora.
 1. Pula nagród pieniężnych wynosi 2500 zł. Ponadto Jury może przyznać nagrody rzeczowe i wyróżnienia honorowe.
 1. Jury może też przyznać nominację na konkurs przed Międzynarodowym Festiwalem Piosenki Żeglarskiej „Shanties 2017” w Krakowie.

 

Program Spotkań:

 

19.11.2016 r. /sobota/ Dom Kultury „Idalin”

9.00-11.00 – próba mikrofonowa

11.00-16.00 – przesłuchania konkursowe

18.00 – koncert wieczorny

20.11.2016 r. /niedziela/ Radomska Orkiestra Kameralna

15.00-16.30 – próba mikrofonowa

17.00 – Koncert Galowy /ogłoszenie wyników i wręczenie nagród/

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem organizatorzy służą pomocą w jego  rezerwacji.

 

karta zgłoszenia RAFA 2016

 

Konkurs fotograficzny: „Żeglarskie i turystyczne klimaty”.

 1. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej lub mogą być komputerowym przetworzeniem fotografii
 2. Rozmiary prac: 20 x 30 cm, ilość 4 sztuki
 3. Każda praca powinna zawierać przyklejoną taśmą metryczkę zawierającą tytuł pracy i numer. Na osobnej kartce imię i nazwisko, adres i numer telefonu autora.
 4. Prace należy nadsyłać na adres organizatora do dnia 4 listopada 2016 r. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów RAFY.
 5. Wystawa nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Galowego w dniu 20 listopada 2016 r.

O decyzji Jury laureaci zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

OSTATECZNA  INTERPRETACJA  NINIEJSZEGO  REGULAMINU NALEŻY  DO  ORGANIZATORÓW  FESTIWALU

W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Waszej dyspozycji:

 

Dyrektor Artystyczny Spotkań

Rafał Błędowski

tel.: 604 778 595

e-mail: kliper@kliper.art.pl

 

Dyrektor DK „Idalin”

Grzegorz Molenda

tel. 48 365 27 17

e-mail: dkidalin@poczta.onet.pl