XIII Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastrałkami.

Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami pod hasłem
„W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi” oraz Dom Kultury „Idalin” zapraszają na XIII Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami.  Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 14 – 16.12.2011 r. od godz. 09.00
w siedzibie DK „Idalin”.