XII Prezentacje Recytatorskie “POETAE NASCUNTUR, ORATORES FIUNT”

Dom Kultury “Idalin” zaprasza w dniu 24.11.2015 r. o godz. 11.00 na

XII Prezentacje Recytatorskie pn: “POETAE NASCUNTUR, ORATORES FIUNT”

poświęcone pamięci Stanisława Brańczaka.

Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i przebiegał będzie w następujących formach scenicznych:

– recytacja

– poezja śpiewana

Repertuar obejmuje wykonanie jednego utworu autorstwa Stanisława Barańczaka, czas prezentacji nie powinien przekraczać sześciu minut.

Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do dnia 12 listopada 2015 r. dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia.