Wystawy we wrześniu w DK “Idalin”

Dom Kultury “Idalin” zaprasza:

11 września 2014 roku
godz. 18.00
Otwarcie Wystawy Doroty Wólczyńskiej
Dorota Wólczyńska z zawodu nauczyciel, ornitolog, przyrodnik. Członek Rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej region radomski, Członek Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego i Grupy Twórczej Grótfuhaszcze, Ligi Ochrony Przyrody, Centrum Edukacji Ekologicznej, Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego. Większość wolnego czasu spędza na obserwowaniu natury. Od kilku lat pasjonuje się fotografią co zaowocowało 2 wystawami autorskimi ( „Po prostu woda”, „W barwach i w mgłach”) oraz udziałem w wielu wystawach zbiorowych.

25 września 2014 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy Cezarego Kowalczuka
Cezary Kowalczuk AFRP, LTF – Członek rzeczywisty z tytułem artysty fotografika w Warszawie – Region Radomski. Fotografia, którą interesuje się od kilku lat jest dla niego odskocznią od codzienności i stała się pasją bez której nie wyobraża sobie funkcjonowania. Od roku 2000 jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję prezesa zarządu. Ma w dorobku 7 wystaw indywidualnych i ponad 40 udziałów w wystawach zbiorowych w tym konkursowych, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Obecnie fotografuje wyłącznie „cyfrą” i nie ukrywa – lubi manipulować fotografią w programach graficznych, tworząc swoje własne światy nierzeczywiste. Fotografia to jego pasja, fotografuje bo lubi. Nie robi tego dla zaszczytów, nagród i pieniędzy ale by utrwalić i przekazać swój punktwidzenia świata.