“Warsztaty z Mistrzem Sceny”.

W dniu 23.11.2012 r. o godz. 15.00 zapraszamy na “Warsztaty z Mistrzem Sceny”.
Koszt uczestnictwa:
50 zł/osoba, za jedno spotkanie
170 zł/osoba, za cykl 4 spotkań

„Władza dla wyobraźni”
Cudowny Świat Teatru Cieni

Prowadzący : Jerzy Kaszuba

Warsztaty teatralne z doskonalenia aktywności twórczej dla nauczycieli i młodzieży

Cienie chińskie – warsztaty

  • zapoznanie z pradziejami teatru cieni – rys historyczny – teatr cieni na świecie
  • prezentacja różnych rodzajów lalek cieniowych
  • zapoznanie z konstrukcją ekranu cieniowego
  • nauka animacji lalek cieniowych na ekranie – „pierwsze kroki” w animacji lalką cieniową
  • próby tworzenia etiud improwizowanych w różnych technikach lalkarskich
  • poszukiwanie i eksperymenty z lalkami cieniowymi
  • improwizacje jako zaczyn scenariuszy spektakli teatralnych
  • Teatr cieni przestrzenią wolności twórczej– dyskusja na zakończenie warsztatów.

 

Karta zgłoszenia

WARSZTATY Z MISTRZEM SCENY

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………….

Szkoła / placówka delegująca………………………………………………………………

Adres zamieszkania / tel. kontaktowy / adres e-mail ………………………………….

Zgłaszam udział w warsztacie teatralnym / właściwe podkreślić /

1. „Władza dla wyobraźni” – Cudowny Świat Teatru Cieni  – lalki cieniowe
(23 listopada 2012r. godz. 15-20)

2. Władza dla wyobraźni – Cudowny Świat Teatru Cienimaski kaskowe
( 1 marca 2013r. godz. 15-20)

3. Teatr Przedmiotu – animacja przedmiotu
(12 kwietnia 2013r. godz. 15-20)

4. Wielkie marionety w przestrzeni scenicznej – animacja gigantycznych kukieł
(7 czerwca 2013r. godz.15-20)

 

Podpis i pieczęć instytucji                                                  Podpis uczestnika