Warsztaty z Mistrzem Sceny

W dniu 17.04.2015 roku o godz. 15.30 zapraszamy na III edycję pod nazwą Warsztaty z Mistrzem Sceny.

Warsztaty adresowane są do:
– instruktorów oraz nauczycieli prowadzących szkolne grupy teatralne, zajęcia sceniczne, recytatorskie, przygotowujących z dziećmi i młodzieżą akademie szkolne,
– dzieci od IV klasy szkoły podstawowej,
– młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która pragnie rozwijać swoje talenty aktorskie lub recytatorskie.

Zgłoszenia do 15 kwietnia 2015r. należy przesyłać na kartach uczestnictwa drogą mailową: dkidalin@poczta.onet.pl

Prowadzący: Cezary Morawski – profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.
Temat: INSPIRACJA – IMPROWIZACJA/ Dnia: 17 kwietnia 2015r. Godz. 15.30-19.30
• Improwizacja – pierwszy krok w budowie etiudy scenicznej
• Improwizacje tekstowe i w działaniu
• Korelacja słowo-ciało
• Praca z rekwizytem – animacja
• Współpraca z partnerem – wzajemna inspiracja

P1110870

Kolejna sesja warsztatów:
WYOBRAŹNIA – SPONTANICZNOŚĆ – TECHNIKA/ Dnia: 15 maja 2015r. Godz. 15.30-19.30
• Komunikacja sceniczna – nauka stawiania zadań
• Efekt sceniczny – kanony i kreacja
• Komunikacja werbalna i pozawerbalna
• Wyobraźnia – jak ją zagospodarować
• Czy technika niszczy spontaniczność

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają CERTYFIKATY o udziale w Warsztatach z Mistrzem Sceny z dokładnym programem zajęć.

W związku z tym, iż zajęcia odbywać się będą w sali baletowej oraz na scenie, prosimy o przyniesienie wygodnego stroju i miękkiego obuwia.

Koszt udziału: 50 zł/osoba/warsztat. Wpłat należy dokonywać na konto DK „Idalin”- Bank PEKAO S.A. II O/Radom 87124032591111000030022436 z dopiskiem „Warsztaty z Mistrzem Sceny” (dane do faktury prosimy umieścić w karcie zgłoszenia).

Poniżej znajduje się szczegółowy program warsztatów i wzór karty zgłoszenia. Program i Karta zgloszenia na Warsztaty z Mistrzem Sceny 2015