Wakacyjne Taneczne Warsztaty

Termin: 14, 16, 18 lipca

Cena: 6 godzin warsztatów tylko 30 zł  (dwie godziny dziennie)

Miejsce: Dom Kultury “Idalin”, ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom

9.00 – 11.00     –       najmłodsi 5 – 8 lat rytmika – taniec nowoczesny

11.00 – 13.00    –      9 – 13 lat taniec nowoczesny

13.00 -15.00     –      14 lat i więcej taniec nowoczesny i współczesny

Zapisy na warsztaty taneczne po numerem tel. 695-789-854

lub w sekretariacie Domu Kultury “Idalin”