Teatr Słowa

Zajęcia skierowane są do młodzieży (od klas gimnazjalnych) i dorosłych, których pasją jest scena oraz pragnących wyrażać siebie poprzez tekst podczas występów na Ogólnopolskich Konkursach Recytatorskich.  Budowanie repertuaru scenicznego, składającego się z prozy i wierszy daje możliwość tworzenia mini wystąpień publicznych i wchodzenia w aktorską interpretację tekstu, która niejednokrotnie jest początkiem budowania wypowiedzi w formie monodramu lub wywiedzionego ze słowa.

Zajęcia prowadzi:  Marzena Odzimek-Jarosińska – Reżyser, Choreograf, Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, laureatka nagrody Instruktor Roku przyznanej przez zarząd główny TKT w Warszawie.

 

10.01.2017 godz. 13 – 14.30

PRACOWNIA TEATRU SŁOWA 

Praca analityczna nad wybranymi przez uczestników tekstami pod kątem Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich – wiersz i proza.

Analiza tekstu i znalezienie formy dla jego zaprezentowania

Ćwiczenia dykcji i artykulacji na wybranych tekstach

Pojęcie frazy i respektowanie jej w tekście

 

17.01.2017 godz. 13 – 14.30

SŁOWO NA SCENIE  PRACA Z TEKSTEM –  PROZA

Wygłaszanie z pamięci przygotowanych utworów prozatorskich

Doskonalenie umiejętności przekazywania prawdy na scenie poprzez tekst Doskonalenie techniki mówienia na wybranym tekście

Intonacja i modulacja wypowiedzi

Ćwiczenia głosowe na tekście

Oddech i pauza w procesie wygłaszania prozy z pamięci

 

24.01.2017 godz. 13 – 14.30

SŁOWO NA SCENIE  PRACA Z TEKSTEM – WIERSZ

Wygłaszanie z pamięci przygotowanych wierszy

Proza a wiersz

Intonacja i modulacja wypowiedzi w wierszu

Improwizacje na tekście

Wyobraźnia w procesie mówienia

Oddech i pauza w procesie wygłaszania wiersza z pamięci