PROGRAM IV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU LALKI I SŁOWA

IV OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL LALKI I SŁOWA

PROGRAM IV OgolnopolskiegoFestiwaluLalki i Slowa

PROGRAM FESTIWALU:  30 maja 2017 r.

GODZ. 10.00 – 10.15     INAUGURACJA FESTIWALU

GODZ. 10.00 – 11.00     I KONCERT    KATEGORIA SŁOWO 9 -12 LAT

GODZ. 11.15 – 11.45       II KONCERT     KATEGORIA SŁOWO 13 – 15 LAT

GODZ. 12.00 – 12.30     III KONCERT   KATEGORIA SŁOWO 16 – 19 LAT

GODZ. 12.45 – 13.20      IV KONCERT   KATEGORIA SŁOWO 16 – 19 LAT

GODZ. 13.40 – 15.35     PREZENTACJE TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

GODZ. 15.40 – 17.00     OBRADY JURY, PRZERWA OBIADOWA

GODZ. 17.00 -18.00     WARSZTATY AKTORSKIE Z PRACY NAD SŁOWEM POPROWADZI BŁAŻEJ PESZEK – AKTOR TEATRU STAREGO W KRAKOWIE, WYKŁADOWCA WYDZIAŁU TEATRU TAŃCA W BYTOMIU (PWST KRAKÓW) ORAZ AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

MARCEL SABAT AKTOR FILMOWY I TEATRALNY-  INDYWIDUALNE OMÓWIENIA WYSTĘPÓW

GODZ. 18.00   OGŁOSZENIE WYNIKÓW I UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE IV OGÓLNOPOLSKIEGO  FESTIWALU LALKI I SŁOWA

Godziny podane w programie mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów. Uczestników i opiekunów prosimy o wcześniejsze przybycie na festiwal i zgłoszenie swojej obecności w biurze organizacyjnym. Nagrody i wyróżnienia należy odebrać osobiście w dniu ogłoszenia wyników lub w przypadku niemożliwości odebrania osobiście, oddelegować inną osobę.