Prezentacje Recytatorskie “Poetae Nascuntur, Oratores Fiunt”

VIII Prezentacje Recytatorskie “Poetae Nascuntur, Oratores Fiunt” poświęcone pamięci Tadeusza Borowskiego . Impreza cykliczna, której celem jest doskonalenie przez uczestników poziomu warsztatu recytatorskiego
i aktorskiego, przybliżenie sylwetki patrona prezentacji (każda edycja ma własnego), jego życia i twórczości oraz odkrycie jego twórczości dla interpretacji własnej.
Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 27 października 2011 roku
w dwóch grupach wiekowych: godz. 09.30 – szkoły gimnazjalne, godz. 13.30 – szkoły ponadgimnazjalne. Serdecznie zapraszamy!!!