Otwarcie wystawy!

Zapraszamy serdecznie na otwarcie wystawy Fotoklubu RP oddział Radomski!

 

Już 26 października o godz. 18:00 w Domu Kultury “Idalin” odbędzie się wernisaż wystawy.

 

Fotoklub-RP.gif

Stowarzyszenie powołał Mieczysław Cybulski wraz zaproszonymi członkami założycielami z terenu całej Polski w dniu 27 maja1995 roku, zatwierdzone przez Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy postanowieniem z dnia 14 listopada 1995 roku zarejestrował Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców i wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w Dziale “A” pod pozycją RST – 2686.

Fotoklub zrzesza artystów fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej. Nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka – fotografiką. Statutowym celem działania Fotoklubu RP jest rozwój i upowszechnianie fotografii artystycznej oraz współuczestniczenie w rozwoju kultury. Stowarzyszenie reprezentuje interesy twórcze i zawodowe swych członków.

 

 

 

Zapraszamy!

😀