Otwarcie wystawy fotografii Zbigniewa Staniszewskiego

27 marca 2014 r. o godz. 18:00 w Galerii DK “Idalin” odbył się wernisaż fotografii Zbigniewa Staniszewskiego pn. “Kosowo 1999”. Wystawę będzie można oglądać do 4 kwietnia 2014 r.

Zapraszamy!!!

Zbigniew Edward Staniszewski ur. w 1943 r. w Radomiu. Członek Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców. Poprzez obiektyw aparatu autor pragnie uchwycić niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju momenty z życia przyrody – świat obrazów, które mogą się więcej nie powtórzyć. Fotografując to wszystko, co nas otacza, stara się ukazać odbiorcom wspaniałość, bujność przyrody i piękno kraju, w którym fotografuje. Pragnie również przez fotografię wywołać silniejsze uczucia i możliwość szerszego oraz głębszego spojrzenia na zjawiska wydawałoby się zwykłe. I tak pragnie, by, choć przez chwilę niebo postrzegane było nie jako sklepienie, lecz arena rozgrywek żywiołów, a Ziemia nie jako miejsce zamieszkiwane tylko przez ludzi, ale płaszczyznę koegzystowania ze sobą roślin, zwierząt i człowieka będącego nieodzownym elementem natury. Praca z aparatem pozwala fotografowi na utrzymanie sprawności fizycznej i jest formą na odreagowanie problemów dnia codziennego.Rodzaj wykonywanej pracy pozwala na poznawanie świata i jego różnorodności.Do miejsc, które odwiedził autor fotografii należy zaliczyć:Europa: od Atlantyku po Kaukaz: Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Czechy,Słowacja, Węgry, Bułgaria, Austria, Grecja, Ukraina, Rosja, Gruzja, Kosowo,Macedonia. Azję Mniejszą: Syria, Irak, Cypr. Daleki Wschód: Wietnam Afrykę:Libia, Algieria, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej. Amerykę Południową:Surinam, Gujana Francuska.

C001417-R1-07-8A C001417-R1-09-6A C001417-R1-15-12A