Otwarcie wystawy fotografii Leszka Jastrzębiowskiego

Galeria Domu Kultury Idalin zaprasza w dniu 27.10.2022 roku o godz. 18:00 na otwarcie wystawy fotografii Leszka Jastrzębiowskiego  Między C Z A S E M a czasem”.

Czas, określany jest jako wielkość fizyczna opisująca rozgrywające się zdarzenia-  ich trwanie, kolejność oraz odstępy między nimi. Nie jest on bezpośrednio dostępny naszym zmysłom i może być rozpoznawany dopiero poprzez bliższą analizę zaistniałych wydarzeń. Czas jest miarą zmian i podstawowym źródłem informacji na temat np. właściwości zjawiska ruchu. W fizyce ruch definiujemy jako przemieszczanie się obiektu względem jakiegoś układu odniesienia. Jeżeli nastąpiła zmiana, zaistniał ruch, to oznacza, że musiał upłynąć jakiś czas.

Czas jest jednym, z trzech zaledwie, wyznaczników ekspozycji w fotografii. Tak bardzo jest obecny w procesie powstawania fotografii, że ma na jej wygląd ogromny wpływ i umożliwia zobrazowanie zjawiska ruchu. Przyjęło się, że obraz ruchu w fotografii to zamrożenie lub rozmycie akcji przemieszczania się obserwowanego obiektu. Dwa sposoby jego prezentacji nie udzielają jednak informacji o jego ważnych cechach – o przemijaniu czasu czy kolejności wydarzeń. Poszukiwanie pewnej formy wyrażenia tej ekspresji zaprowadziło mnie do przedstawienia wystawy „Między C Z A S E M a czasem”.

Zapraszam, miło jest znów spotkać się z Państwem.