XXIII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych edycja ONLINE

 

REGULAMIN

  1. Organizatorami Konkursu są: Dom Kultury „Idalin” w Radomiu oraz Klub Modelarsko-Historyczny „Sokół” w Radomiu.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony wirtualnie w dn. 5-9 czerwca 2020 r. na stronie internetowej i profilu FB Domu Kultury „Idalin” w Radomiu.
  3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim startować modelarze indywidualni i zrzeszeni.
  4. Konkurs zostanie rozegrany w kategorii standard w następujących grupach wiekowych:

młodzik – do lat 13 /2007 r. i później/,

junior – do lat 18 /2002-2006/,

senior /2001 r. i wcześniej/;

 

KLASY MODELI

MODELE KARTONOWE

KLASA RODZAJ
lotnicze KS1 samoloty śmigłowe jednosilnikowe
KS2 samoloty śmigłowe wielosilnikowe
KS3 samoloty odrzutowe
KS50 samoloty i śmigłowce w skali 1/48, 1/50
KH śmigłowce
KX kosmiczne
pojazdy wojskowe KK kołowe
KG gąsienicowe
KA artyleria bez własnego napędu
pojazdy cywilne KP szynowe /także pociągi pancerne/
KC kołowe i gąsienicowe
statki KZ żaglowce
KO motorowce
budowle KB  
figurki KF  
dioramy kartonowe KD tematyka dowolna
  1. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną ilość modeli, ale nie więcej niż 1 model w danej klasie.
  2. Poszczególne klasy zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia do każdej przynajmniej 3 modeli. W przypadku mniejszej liczby modeli zgłoszonych w danej klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia grup wiekowych /tylko młodsza do starszej/ lub połączenia zbliżonych klas.
  3. Zgłoszenie modelu traktowane jest jako ważne, jeśli uczestnik wyśle drogą mailową min. 6 zdjęć /wielkość 1 zdjęcia maksymalnie 2 MB/ każdego zgłaszanego modelu /strona lewa, strona prawa, góra, dół, przód, tył/ wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą do 4 czerwca do godz. 24.00

e-mail: dkidalin@poczta.onet.pl

lub poprzez formularz na stronie www.dkidalin.radom.pl

 

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST JEDNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZENIA KONKURSU

  1. Modele oceni i dokona podziału nagród Komisja Sędziowska powołana przez Organizatorów. Ocena modeli wg zasady podoba się – nie podoba się. Modele, które zajmą miejsca 1-3 zostaną nagrodzone medalami i dyplomami.
  2. Uczestnicy nie ponoszą opłat startowych.
  3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 9 czerwca na stronie i profilu FB organizatora.

Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji  niniejszych Regulaminów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

Dom Kultury „Idalin” – 048 365-27-17,

Grzegorz Molenda – 0-604 683 901