Konkurs Fotograficzny pn: “SPOKO – FOTY” – IV edycja

     Dom Kultury „Idalin” w Radomiu zaprasza do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Spoko – foty”. Celem konkursu jest zaktywizowanie młodzieżowej społeczności (gimnazjalnej i szkół średnich), zainteresowanie jej codziennymi sprawami środowiska w którym żyje, jego historią, dniem dzisiejszym, a nade wszystko poznanie opinii młodych o kondycji, perspektywach, pragnieniach i poglądach własnych oraz ich rówieśników.

REGULAMIN

 

W czasach rosnącej dostępności i popularności telefonów komórkowych wyposażonych w aparat fotograficzny, wykorzystanie właśnie tego medium jako narzędzia w naszym konkursie wydaje się najprostsze i względnie najtańsze, a przede wszystkim najbliższe mentalnie młodym ludziom. .Małoformatowe fotografie ( format max. 10 cm x 7 cm. )wykonane aparatem telefonicznym, wydrukowane bądź wywołane w procesie fotograficznym, zawarte w ciekawych kompozycjach plastycznych w rodzaju: mozaiki, tableau, collage`u, plakatu lub przestrzennej , trójwymiarowej aranżacji, mają stworzyć kompleksowy i jednocześnie syntetyczny portret ich autora i środowiska w którym on żyje. Ten wielokomórkowy organizm, składający się z kilkunastu osobnych fotografii winien połączony być myślą przewodnią , walorami fabularnymi lub poznawczym charakterem i musi stanowić spójną i zamkniętą całość tworzącą ciekawą wizualnie kompozycję plastyczną.  

Organizator:
Dom Kultury „Idalin” w Radomiu przy współpracy Urzędu Miejskiego
w Radomiu – Wydziału Kultury.

 Cel:
– aktywizacja młodzieżowej społeczności (gimnazja, szkoły średnie)
– prezentacja i popularyzacja poglądów, perspektyw, kondycji i pragnień młodych ludzi.
– zainteresowanie młodzieży środowiskiem w którym żyje, jego historią i dniem dzisiejszym.

 Uczestnicy:
Młodzież w wieku od 13 do 19 lat.

 Warunki konkursu:
Zestaw kilkunastu fotografii ( format maksymalny: 10×7 cm) połączonych ze sobą myślą przewodnią, walorami fabularnymi lub poznawczymi zamknięty w spójną i atrakcyjną wizualnie kompozycję plastyczną o charakterze dwuwymiarowym ( plansza, plakat, collage, tableau ) lub trójwymiarowym ( rzeźba, instalacja przestrzenna ) . Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na dołączonej do niniejszego regulaminu karcie zgłoszenia i na odwrocie pracy .  Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu. W przypadku absencji laureatów na otwarciu wystawy pokonkursowej nagrody dla w/wym. rozesłane zostaną pocztą na koszt obdarowanych.

 Termin składania prac:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 15 maja 2012 r. na adres:
Dom Kultury „Idalin”
Radom 26-600
ul. Bluszczowa 4/8
tel/fax. (048) 365-27-17
e-mail: dkidalin@poczta.onet.pl

Ocena prac:
Komisja konkursowa złożona z artystów fotografików i plastyków dokona oceny prac przyznając nagrody w dwu kategoriach wiekowych od lat 13 do 16, od lat 16 do 19.

 Ogłoszenie wyników:
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej dnia 18 maja 2012 r. o godz. 17.00.
Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych otrzymają dodatkowo nagrody w postaci wysokiej klasy aparatów fotograficznych.

 Uwagi:
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Pan Dariusz Stelmach, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00 – 19.00,
tel/fax. (048) 365-27-17