IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL LALKI I SŁOWA

Już po raz czwarty zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Lalki i Słowa, który odbędzie się 30 maja 2017 r. w Domu Kultury Idalin w Radomiu.

LOGO - FESTIWAL LALKI I SŁOWA

Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do dnia 15 maja 2017 r. dokładnie wypełnionej karty uczestnictwa dołączonej do regulaminu i przesłanie jej na adres e-mail: dkidalin@poczta.onet.pl

W tegorocznym festiwalu zapraszamy dzieci w wieku 9-12 lat i młodzież w wieku 13-15 oraz 16-19 do udziału w takich formach scenicznych jak:
słowo – recytacja
Teatry Jednego Aktora
Wywiedzione ze słowa (nowa tegoroczna kategoria)

Bliższe informacje na temat festiwalu znajdziecie Państwo w regulaminie, znajdującym się poniżej wraz z kartą zgłoszenia.
Plakat IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL LALKI I SŁOWA

Regulamin IV Ogolnopolski Festiwal Lalki i Slowa
Karta zgloszenia IV Ogolnopolski Festiwal Lalki i Slowa

PROGRAM IV OgolnopolskiegoFestiwaluLalki i Slowa