II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Prezydent Miasta Radomia i Dom Kultury „Idalin” zaprasza do udziału w otwartym „II Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów”- Radom 2018, który odbędzie się w Domu Kultury „Idalin” w Radomiu ul. Bluszczowa 4/8 w dniu 05.10.2018
Przegląd odbędzie się w czterech kategoriach:
1. Wokalno – muzyczna (soliści, zespoły)
2. Wokalno – muzyczna (chóry)
3. Teatralno – recytatorska
4. Rękodzieło -prace plastyczne

Szczegóły Przeglądu (regulamin) do pobrania w załączniku.
Osoba do kontaktu;
Anna Rola

REGULAMIN Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów Radom 2018