Bożena Sawicka – malarstwo

Galeria Domu Kultury „Idalin” zaprasza w dniu 21.05.2020 r.  o godz. 18.00 na otwarcie wystawy on-line prezentującej malarstwo Bożeny Sawickiej.

Bożena Sawicka urodzona 27 Luty 1960r.
Studia Magisterskie:
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Nauczycielski , kierunek Wychowanie Plastyczne .
Tytuł: Mgr Sztuki .
Wieloletnia praca jako Instruktor K-O na terenie Osiedlowych Klubów SM w Radomiu.
Społecznie zaangażowana w organizacji Szkoły Pod Żaglami w 2010r Kapitana Krzysztofa Baranowskiego.
Prace Artystyczne w zbiorach prywatnych Amsterdam, Japonia, Anglia.Portfolio:
http//www.bozenart.tumblr.com,Istagram: Bozena Sawicka
1979r-Prace Maturalne,, Postacie w różnej Technice,, MKPiK Olsztyn
1987r-Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w Radomiu
1988r.-Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w Radomiu
1997r.Wystawa prac w Osiedlowym Klubie Ustronie
2004r. Klub Środowisk Twórczych ,,Łaźnia,, Retrospektywna Wystawa Prac
2008r.POSiK Hammersmith / Londyn ,,Abstrakcjie,,
2004r Jedlnia Letnisko Szkoła Podstawowa -wystawa ,,Sztuka cenniejsza niż złoto i kamienie,,