Zajęcia

DOM KULTURY „IDALIN” PROWADZI WYNAJEM SAL NA SZKOLENIA, KURSY, SPOTKANIA,
IMPREZY RODZINNE ITP.

ZAJĘCIA STAŁE, KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 

 

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia taneczne skierowane są do dzieci i młodzieży. Style taneczne to: hip-hop z elementami stylów tańca nowoczesnego.

Zajęcia prowadzi: Dorota Okólska

Koszt: 40 zł / miesięcznie

PONIEDZIAŁEK CZWARTEK             
Dzieci 5-8 lat  15:30 – 17:00 Mini DDC  17:00 – 18:00       
Dzieci 9 – 14 lat  17:00 – 18:30 Mini DDC Kids  18:00 – 19:00
Młodzież 15 lat i więcej  18:30 – 20:00 Mini DDC Junior  19:00 – 20:00
Mini DDC Senior  20:00 – 21:00  

 

AEROBIK

Zajęcia prowadzi: Agnieszka Kot

Koszt: zależny od ilości zajęć w miesiącu

WTOREK ŚRODA           
18:15 – 19:15 18:30 – 19:30

 

KOŁO PLASTYCZNE – NAUKA RYSUNKU I MALARSTWA

Zajęcia plastyczne skierowane są do dzieci powyżej 10 roku życia, młodzieży oraz dorosłych, chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresie malarstwa i rysunku.

Zajęcia prowadzi: Dariusz Stelmach- magister sztuki, artysta, malarz. Członek  Związku Polskich Artystów Plastyków.

Koszt: 50 zł/rok

PONIEDZIAŁEK ŚRODA                   CZWARTEK
Dorośli   13:00 – 19:00 Dorośli   13:00 – 19:00 Dzieci i młodzież  13:00 – 19:00 (z wyjątkiem czwartków, w które odbywają się wernisaże)

 

TEATR SŁOWA

Zajęcia skierowane są do młodzieży klas gimnazjalnych i licealnych oraz dzieci klas 4-6, których pasją jest scena oraz pragnących doskonalić swój warsztat aktorski oraz wyrażać siebie poprzez interpretację tekstu podczas występów na Ogólnopolskich Konkursach Recytatorskich.  Budowanie repertuaru scenicznego, składającego się z prozy i wierszy daje możliwość tworzenia mini wystąpień publicznych i wchodzenia w aktorską interpretację tekstu, która niejednokrotnie jest początkiem budowania wypowiedzi w formie monodramu lub wywiedzionego ze słowa. Zajęcia mają charakter indywidualny. Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny z instruktorem.

Zapisy na zajęcia będą prowadzone od 10 października 2017 r. w formie telefonicznej tel. 48 365 27 17 lub osobiście w siedzibie placówki ul. Bluszczowa 4/8

Zajęcia prowadzi:  Marzena Odzimek-Jarosińska – reżyser, choreograf, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, wydziału reżyserii i choreografii PSKOiB w Ciechanowie, laureatka nagrody Instruktor Roku przyznanej przez zarząd główny TKT w Warszawie oraz wielu nagród indywidualnych za reżyserię i interpretację w ogólnopolskich konkursach recytatorskich.

 

KOŁO MODELARSKIE

Terminy do uzgodnienia bezpośrednio z Dyrektorem placówki

 

KLUB SENIORA „SAMOTNYCH SERC”

Niedzielne potańcówki: 17:00 – 21:00

Koszt: 10 zł ( muzyka na żywo: zespół FAXTER, kawa, herbata)

Wycieczki, spotkania i wydarzenia ustalane są na bieżąco.

 

STOWARZYSZENIE „INICJATYWA LOKALNA” 

Spotkania i wydarzenia ustalane są na bieżąco.