Chcemy się pochwalić!!!

Dokładnie tak. Chcemy się pochwalić, gdyż mamy czym!

30 listopada 2017 odbyła w Resursie Obywatelskiej się pierwsza edycja „Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów” – Radom 2017. Jest to jedno z wielu wydarzeń, które aktywizują

w naszym mieście najstarszych radomian. 

Seniorzy stanęli do rywalizacji o atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim dobrze się bawili, oglądając koleżanki i kolegów. 

Wśród długiej listy uczestników znaleźli się także reprezentanci  Stowarzyszenia “Inicjatywa Lokalna” działającego przy Domu Kultury “Idalin”. Wzięli udział w dwóch kategoriach:  w kategorii rękodzieło, prace plastyczne oraz w kategorii wokalno – muzycznej.

Spisali się świetnie.

W kategorii rękodzieło, prace plastyczne: Pani Wiesława Śmigielska zajęła 2 miejsce.

Swoje prace w kategorii plastycznej wystawiły także: Pani Elżbieta Kurkowska oraz Pani Teresa Węgorzewska. 

W kategorii wokalno – muzycznej: Pan Piotr Pietras zajął 3 miejsce

 

Jesteśmy dumni i bardzo cieszymy się, że możemy mieć w naszym Stowarzyszeniu takie talenty!

Jeszcze raz gratulujemy laureatom oraz wszystkim naszym reprezentantom. 

Zachęcamy Państwa do angażowania się w różne wydarzenia kulturalne i pamiętajcie: WIEK TO TYLKO LICZBA!